XINMOTLANTHUA

XINMOTLANTHUA

Đời anh vốn dĩ là một đường thẳng - Nếu có ngã rẽ cũng chỉ để gặp Em…!***