Thống kê kết quả 30 ngày

Dưới đây là bảng thống kê cầu ăn bóng giải đặc biệt và giải nhất - Kiểu ăn Thẳng - Lộn và cứ 8 ngày giải ĐB lại rơi 1 lần. Bóng: 0-5 ; 1-6...