Trang chủ Thông báo

Thông báo

Các thông báo của website sẽ được đăng tải lên chuyên mục này. Giúp cho các thành viên biết được tình hình thay đổi của website. Các chức năng mới của website sẽ được thông báo ở trên này.