Hướng dẫn sử dụng công cụ lọc dàn đặc biệt nuôi tuần

Chào bạn !

Bạn đang quan tâm công cụ này ? Trước tiên bạn vào link dưới để xem công cụ hoạt động như thế nào nhé

Link công cụ: https://ketqua360.com/cong-cu-loc-dan-dac-biet-nuoi-vip.html

Nhìn trên ảnh ta thấy được các lựa chon theo thứ tự sau

  1. Số ngày từ 30-180 ngày
  2. Càng 4 tức là đặc biệt số thứ 2 hay còn gọi là 4 càng số đầu tiên
  3. Càng 3 tức là giải đặc biệt số thứ 3 hay còn gọi là số đầu tiên của 3 càng
  4. Chạm : tức là giải đặc biệt 2 số cuối chạm 2 là sẽ có số 2
  5. Tổng: Tức là giải đặc biệt 2 số cuối lấy 2 số cộng lại ta được tổng
  6. Tần suất: là số ngày chạy của cầu
  7. Thuật toán: chính là cầu. hiện tại cầu tổng và tuần đang ăn tỷ lệ cao nhất

Giải thích cầu tổng: tức là hn đặc biệt về 33136 có tổng là 9
Sẽ lấy tần suất (số ngày gần nhất) nếu tần suất là 6 sẽ lấy 6 ngày gần nhất có tổng là 9 và phân tích đưa ra chạm khả năng về nhiều nhất

Mỗi ngày web sẽ cho ra 1 dàn 5-50s (web mặc định là 10-15s) bạn có thể chủ động tăng giảm số chạm để giảm số dàn ĐB

Dàn đó sẽ được nuôi 7 ngày . Và 7 ngày gần nhất sẽ có 7 dàn. Công việc của bạn là lựa chọn dàn để nuôi.

Công thức nuôi tùy theo mỗi người

Sau khi click vào dàn số sẽ hiện ảnh như trên

Bạn copy lưu lại theo dõi kết quả nhé. Chúc bạn thành công