Dàn duy nhất chơi cho tháng 11 / 2020

Nay 03/11/2020 em lên dàn chơi cả tháng 11 cho mn - chỉ 1 dàn duy nhất chơi cho cả tháng đảm bảo tháng 11 này nổ ít nhất 15 lần. chơi 1 ăn 99 nên chơi dàn to công thức 124 . Công thức an toàn nuôi nuôi khung 4 ngày 1248 (10k 20k 40k 80k) về lại quay đầu ko về cũng quay đầu cho em. ai vốn lớn thì max 6 ngày là nổ

Dàn 63s: chơi 1 ăn 99 - Công thức 124
00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 18, 20, 26, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 74, 75, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99

Hạ Dàn 58s: chơi 1 ăn 80 - Công thức 1248
00, 01, 02, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 18, 20, 26, 29, 35, 36, 38, 39, 40, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 74, 75, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99

Ghép 3 càng 7,8,6,0
Ghép 4 càng 3,4,0,1

Nếu ai chơi sai công thức thua ráng chịu nhé, còn theo công thức mà thua là tìm em. em trả nợ cho ạ