Dàn đặc biệt ngày 31/10/2020

TỔNG GHÉP 7 DÀN ĐẶC BIỆT GẦN NHẤT VÀ LOẠI BỎ TRÙNG ĐƯỢC DÀN 41 SỐ
00, 02, 04, 05, 06, 07, 09, 11, 20, 22, 23, 25, 28, 32, 36, 39, 40, 46, 50, 52, 55, 56, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 69, 70, 77, 78, 82, 87, 88, 89, 90, 93, 95, 96, 98
LOẠI TRỪ NGÀY ĐÃ NUÔI VỀ VỀ LỌC CÒN 40 SỐ
00, 02, 04, 05, 06, 07, 09, 20, 22, 23, 25, 28, 32, 36, 39, 40, 46, 50, 52, 55, 56, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 69, 70, 77, 78, 82, 87, 88, 89, 90, 93, 95, 96, 98

Trên là dàn khả năng về ngày 31/10.

Khả năng về ngày: 31/10/2020 (Khung nuôi 7 ngày)
00, 02, 05, 06, 20, 28, 50, 55, 56, 60, 65, 66, 82, 88

Khả năng về ngày: 30/10/2020 (Khung nuôi 7 ngày)
00, 04, 09, 36, 39, 40, 46, 63, 64, 66, 69, 90, 93, 96

Khả năng về ngày: 29/10/2020 (Khung nuôi 7 ngày)
00, 02, 07, 20, 22, 28, 70, 77, 78, 82, 87, 89, 98

Khả năng về ngày: 28/10/2020 (Khung nuôi 7 ngày)
00, 02, 05, 06, 20, 28, 50, 55, 56, 60, 65, 66, 82, 88

Khả năng về ngày: 24/10/2020 (Khung nuôi 7 ngày)
00, 02, 05, 20, 22, 23, 25, 32, 39, 50, 52, 55, 59, 93, 95

Trên là 5 dàn đang nuôi chưa về. công thức vào nuôi 12345 hoặc vào đều vốn
Vì có 1 sở ở nhiều dàn. nếu về là ăn đc nhiều dàn
Các bạn chia nhỏ vốn ra nuôi nhé

Tất cả các số trên em dùng công cụ lọc dàn https://ketqua360.com/cong-cu-loc-dan-dac-biet-nuoi-vip.html

Mọi người vào link trên tự lọc ra nhé

Đây là kênh em chốt https://ketqua360.com/channel-5f990cc7b8f3442282a012815e0c69b4.html

Cả nhà có thể lưu lại link kênh để theo dõi