Dàn đặc biệt ngày 30/10/2020

Em xin phép đc chia sẻ trước ạ

TỔNG GHÉP 7 DÀN ĐẶC BIỆT GẦN NHẤT VÀ LOẠI BỎ TRÙNG ĐƯỢC DÀN 46 SỐ
00, 02, 04, 05, 06, 07, 09, 11, 20, 22, 23, 25, 28, 29, 32, 33, 36, 38, 39, 40, 46, 50, 52, 55, 56, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 69, 70, 77, 78, 82, 83, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 95, 96, 98

LOẠI TRỪ NGÀY ĐÃ NUÔI VỀ VỀ LỌC CÒN 40 SỐ
00, 02, 04, 05, 06, 07, 09, 20, 22, 23, 25, 28, 32, 36, 39, 40, 46, 50, 52, 55, 56, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 69, 70, 77, 78, 82, 87, 88, 89, 90, 93, 95, 96, 98

1 Likes

Khả năng về ngày: 29/10/2020 (Khung nuôi 7 ngày)

00, 02, 07, 20, 22, 28, 70, 77, 78, 82, 87, 89, 98

Khả năng về ngày: 28/10/2020 (Khung nuôi 7 ngày)

00, 02, 05, 06, 20, 28, 50, 55, 56, 60, 65, 66, 82, 88

Khả năng về ngày: 26/10/2020 (Khung nuôi 7 ngày)

11, 13, 18, 22, 25, 28, 31, 52, 55, 81, 82

Khả năng về ngày: 24/10/2020 (Khung nuôi 7 ngày)

00, 02, 05, 20, 22, 23, 25, 32, 39, 50, 52, 55, 59, 93, 95

Trên có mấy dàn nuôi. đã nuôi đc vài ngày, các anh chọn dàn nào đẹp thì vào nhé

1 Likes


Mời em tìm BTĐ :joy::joy::joy:

1 Likes

Bổ sung vào mấy dàn nuôi cặp 575 năm trong bộ 02 nữa là quá đẹp :heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes:

1 Likes

Link lấy dàn trên tại công cụ này : https://ketqua360.com/cong-cu-loc-dan-dac-biet-nuoi-vip.html

Hướng dẫn sử dụng công cụ này tại : Hướng dẫn sử dụng công cụ lọc dàn đặc biệt nuôi tuần