Cầu chạm nuôi tuần đã ăn thông mấy tháng

Chào cả nhà, em hay theo dõi cầu này thấy ăn thông tháng luôn, tỷ lệ xịt rất thấp


Theo ảnh trên là lấy kết quả đặc biệt 2 số cuối làm chạm nuôi cho tuần sau


Theo ảnh trên thì lấy càng 3 thứ 2 làm chạm cho tuần sau

Các bạn có thể vào test các ngày trước nhé

1 Likes