Cầu ăn chạm đặc biệt tuần 2 tháng 11

Em chúc cả nhà đầu tuần RR với cầu chạm 8

00,01,02,03,04,07,08,09,10,11,13,14,16,17,18,20,
21,22,23,25,29,30,31,32,33,35,36,37,38,41,42,45,
46,47,48,53,54,55,56,57,59,60,61,63,64,65,67,68,
69,70,73,74,76,79,80,82,83,86,89,90,95,96,97,98

Bạn vào công cụ này để test dàn: https://ketqua360.com/cong-cu-test-dan-dac-biet-vip.html

Bạn lọc chạm 8 cho ngày thứ 2 để test nhé hoặc test cả dàn ra đc hạ dàn

08,18,38,48,68,80,82,83,86,89,98

Dàn db hôm nay 60.62.64.66.68.80.82.84.86.88.00.22.44.66.88

hihi mai chốt tiếp anh nhé

image