Cầu ăn chạm đặc biệt tuần 1 tháng 11

Chào cả nhà !

Ai có cầu chạm cho tuần này thì lên cho mn xem nhé

Cầu trên là chạm 5/9

1 cao thủ chia sẻ

image
Cầu tổng cho thứ 3


Cầu chạm 2 5 thứ 3 đẹp ko mn

cầu chạm 3,8 đẹp