Nuôi dàn de 36 số khung 3 ngày

2
1645

Sau đây mình chia sẻ công thức lấy dàn nuôi . Bạn sử dụng công cụ này để chọn dàn theo cầu:

Link : https://ketqua360.com/cong-cu-soi-cau-dac-biet-vip.html

Địa chỉ Link trên có các công thức

1. Dàn cầu nháy
2. Dàn cầu tổng câm
3. Dàn cầu giải nhất
4. Dàn cầu giải bảy
5. Dàn cầu tổng câm nháy
6. Dàn cầu tổng giải bảy
7. Dàn cầu tổng giải bảy câm
8. Dàn cầu tổng câm giải nhất đb
9. Dàn cầu tổng giải đặc biệt
10. Dàn cầu giải nhì
11. Dàn cầu giải sáu
12. Dàn cầu giải đặc biệt
13. Dàn cầu giải đặc biệt + giải nhất
14. Dàn cầu giải bảy + giải tám

Dưới đây là dàn KQXS MB em chọn tùy vào kết quả hôm nay để lên số dự đoán cho 3 ngày tới. Mỗi ngày sẽ có 1 dàn nuôi 3 ngày, về rồi thì ko nuôi nữa, để theo với công thức nuôi 1-3-9  :

Ngày 21/12:

49s: 00, 02, 05, 06, 07, 08, 09, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 50, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 95, 96, 97, 98, 99 x 10k 

Ngày 22/12:

36s: 22, 23, 25, 27, 28, 29, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 52, 53, 55, 57, 58, 59, 72, 73, 75, 77, 78, 79, 82, 83, 85, 87, 88, 89, 92, 93, 95, 97, 98, 99 x 10k

49s: 00, 02, 05, 06, 07, 08, 09, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 50, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 95, 96, 97, 98, 99 x 30k 

Ngày 23/12:

36s: 00, 03, 04, 05, 06, 09, 30, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 69, 90, 93, 94, 95, 96, 99 x10k

36s: 22, 23, 25, 27, 28, 29, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 52, 53, 55, 57, 58, 59, 72, 73, 75, 77, 78, 79, 82, 83, 85, 87, 88, 89, 92, 93, 95, 97, 98, 99 x 30k => nổ đề 88

49s: 00, 02, 05, 06, 07, 08, 09, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 50, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 95, 96, 97, 98, 99 x 90k  => nổ đề 88

Ngày 24/12:

36s: 11, 12, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 71, 72, 74, 75, 76, 77 x 10k

36s: 00, 03, 04, 05, 06, 09, 30, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 69, 90, 93, 94, 95, 96, 99 x30k => về 93

Ngày 25/12:

36s: 00, 01, 02, 04, 06, 09, 10, 11, 12, 14, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 29, 40, 41, 42, 44, 46, 49, 60, 61, 62, 64, 66, 69, 90, 91, 92, 94, 96, 99 x 10k

36s: 11, 12, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 71, 72, 74, 75, 76, 77 x 30k

Ngày 26/12:

36s: 00, 01, 02, 04, 06, 09, 10, 11, 12, 14, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 29, 40, 41, 42, 44, 46, 49, 60, 61, 62, 64, 66, 69, 90, 91, 92, 94, 96, 99 x 30k

36s: 11, 12, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 71, 72, 74, 75, 76, 77 x  90k

Ngày 27/12:

36s: 11, 12, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 71, 72, 74, 75, 76, 77 x 10k => nổ 71

36s: 00, 01, 02, 04, 06, 09, 10, 11, 12, 14, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 29, 40, 41, 42, 44, 46, 49, 60, 61, 62, 64, 66, 69, 90, 91, 92, 94, 96, 99 x 90k

Tổng kết tuần :  Tổng vốn – về – lãi lỗ

Ngày 28/12:

25s: 11, 13, 15, 18, 19, 31, 33, 35, 38, 39, 51, 53, 55, 58, 59, 81, 83, 85, 88, 89, 91, 93, 95, 98, 99 x 10k

49s: 00, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 83, 84, 85, 86, 87, 88 x 10k

Ngày 29/12:

25s: 11, 13, 15, 18, 19, 31, 33, 35, 38, 39, 51, 53, 55, 58, 59, 81, 83, 85, 88, 89, 91, 93, 95, 98, 99 x 30k => nổ 11

49s: 00, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 83, 84, 85, 86, 87, 88 x 30k

Ngày 30/12:

36s: 00, 04, 06, 07, 08, 09, 40, 44, 46, 47, 48, 49, 60, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 94, 96, 97, 98, 99 x 10k 

49s: 00, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 83, 84, 85, 86, 87, 88 x 90k => nổ 05

Ngày 01/01:

49s: 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88 x 10k => nổ 85

Ngày 02/01:

36s: 00, 01, 02, 03, 04, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 80, 81, 82, 83, 84, 88 x 10k => nổ 81

36s: 00, 04, 06, 07, 08, 09, 40, 44, 46, 47, 48, 49, 60, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 94, 96, 97, 98, 99 x90k

Ngày 03/01:

36s: 00, 01, 02, 03, 04, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 80, 81, 82, 83, 84, 88 x 30k => nổ 32

Tổng kết tuần => 

Ngày 04/01:

36s: 11, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 29, 41, 42, 44, 46, 48, 49, 61, 62, 64, 66, 68, 69, 81, 82, 84, 86, 88, 89, 91, 92, 94, 96, 98, 99 x 10k => nổ 88

Ngày 05/01:

36s: 11, 13, 14, 16, 17, 19, 31, 33, 34, 36, 37, 39, 41, 43, 44, 46, 47, 49, 61, 63, 64, 66, 67, 69, 71, 73, 74, 76, 77, 79, 91, 93, 94, 96, 97, 99 x 10k => nổ 76

25s: 11, 12, 15, 16, 19, 21, 22, 25, 26, 29, 51, 52, 55, 56, 59, 61, 62, 65, 66, 69, 91, 92, 95, 96, 99 x 10k

Ngày 06/01:

25s: 11, 12, 15, 16, 19, 21, 22, 25, 26, 29, 51, 52, 55, 56, 59, 61, 62, 65, 66, 69, 91, 92, 95, 96, 99 x 30k

Ngày 07/01:

Không chốt

Ngày 08/01:

03, 07, 16, 17, 26, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 53, 57, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 84, 93, 94 x10k => nổ 26

Ngày 09/01:

05, 08, 14, 17, 28, 35, 37, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 57, 58, 64, 67, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 82, 84, 85, 87, 88, 94 x 10k => nổ 64

Ngày 10/01:

00, 01, 03, 06, 07, 08, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 30, 31, 33, 36, 37, 38, 60, 61, 63, 66, 67, 68, 70, 71, 73, 76, 77, 78, 80, 81, 83, 86, 87, 88 x10k 

Ngày 11/01:

00, 01, 03, 06, 07, 08, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 30, 31, 33, 36, 37, 38, 60, 61, 63, 66, 67, 68, 70, 71, 73, 76, 77, 78, 80, 81, 83, 86, 87, 88 x30k => nổ 07

Tổng kết tuần : Gãy 1 khung

Ngày 12/01:

00, 01, 02, 04, 05, 07, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 70, 71, 72, 74, 75, 77 x 10k 

Ngày 13/01:

00, 01, 02, 04, 05, 07, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 70, 71, 72, 74, 75, 77 x 30k 

Ngày 14/01:

00, 01, 02, 04, 05, 07, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 70, 71, 72, 74, 75, 77 x 90k 

Ngày 15/01:

00, 01, 02, 03, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 29, 30, 39, 49, 52, 61, 62, 70, 71, 80, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 98, 99 x 10k

Ngày 16/01:

Ngày 17/01:

Ngày 18/01:

11, 13, 14, 15, 17, 18, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 51, 53, 54, 55, 57, 58, 71, 73, 74, 75, 77, 78, 81, 83, 84, 85, 87, 88 x 10k

Ngày 19/01:

11, 13, 14, 15, 17, 18, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 51, 53, 54, 55, 57, 58, 71, 73, 74, 75, 77, 78, 81, 83, 84, 85, 87, 88 x 30k => nổ 77

Ngày 20/01:

11, 12, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 39, 51, 52, 53, 55, 56, 59, 61, 62, 63, 65, 66, 69, 91, 92, 93, 95, 96, 99 x 10k

Ngày 21/01:

11, 12, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 39, 51, 52, 53, 55, 56, 59, 61, 62, 63, 65, 66, 69, 91, 92, 93, 95, 96, 99 x 30k => nổ 31

Ngày 22/01:

Ngày 23/01:

Ngày 24/01:

Ngày 25/01:

00, 02, 04, 05, 06, 08, 09, 19, 20, 28, 39, 40, 46, 48, 50, 59, 60, 64, 66, 68, 69, 78, 80, 82, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 95, 96, 98, 99 x 10k 

Ngày 26/01:

00, 02, 04, 05, 06, 08, 09, 19, 20, 28, 39, 40, 46, 48, 50, 59, 60, 64, 66, 68, 69, 78, 80, 82, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 95, 96, 98, 99 x 30k 

Ngày 27/01:

00, 02, 04, 05, 06, 08, 09, 19, 20, 28, 39, 40, 46, 48, 50, 59, 60, 64, 66, 68, 69, 78, 80, 82, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 95, 96, 98, 99 x 90k 

Ngày 28/01:

Ngày 29/01:

Ngày 30/01:

Mọi người lưu lại link này em sẽ update hàng ngày ở đây, chỉ việc copy và theo là OK

Từ khóa tìm bài viết: Dàn de 36 số khung 3 ngày 247 net,Dàn de 36 số bất bại,
Dàn de 20 số nuôi khung 3 ngày,Dàn de bất tử,Lô nuôi khung 3 ngày tuyệt đối,Đầu đuôi khung 3 ngày,Dàn de 10 số nuôi khung 3 ngày,Dàn de 36 số lệ

 

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
2 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Danh
Danh
24 days ago

Đ