Gia cát dự soi cầu

Chào bạn ! KQXS liệu bạn có dự đoán được không. Nếu đã dự đoán được thì cũng đã giàu rồi. Nhưng phân tích tỷ lệ về nó là phép toán và đã được thực hiện.

KQXS MB: 100 số về 27 số => chiếm tỷ lệ 27 %

Vậy Lập trình số cho ta 30-50% tỷ lệ về với 4-8 số

Vậy bạn chỉ việc chọn trong 4-8 số được đưa ra quả thực dễ dàng hơn phải không.

Mời bạn vào https://ketqua360.com/ để tham khảo số dự đoán nhé